Ultrazvuk srca

Ultrazvuk srca je korisno sredstvo za procenu strukture i funkcije srca i pridruženih krvnih sudova.

Predstavlja brzu, lako izvodljivu i bezbolnu metodu za procenu zdravlja srca koja koristi ultrazvučne talase kako bi se prikazale slike srca u realnom vremenu.

Ovaj test izvodi i rezultate tumači lekar (kardiolog).

kada se preporučuje?

Zašto bi mogao da mi zatreba ultrazvuk srca?

Sami rezultati ultrazvuka srca daju doktoru uvid u pokretne slike srca, koje mu omogućavaju da proceni zdravlje Vašeg srca.

Korist od ultrazvuka srca možete imati ukoliko ste ikada iskusili neobjašnjive bolove u grudima ili levoj ruci (ponekad i obema rukama), imate šum na srcu, srčani udar, neki srčani defekt, i/ili imate porodičnu istoriju oboljevanja i umiranja od bolesti srca ili kardiovaskularnog sistema uopšte, mada pored ovih postoje i mnogi drugi razlozi zbog kojih bi Vaš lekar želeo da proceni zdravlje Vašeg srca.

Zaposleni u Godea Medico koriste ultratvuk uređaj.

Zašto mi je doktor tražio da uradim ultrazvuk srca?

Postoji mnogo razloga zašto bi doktor tražio da uradite ultrazvuk srca.

Doktori koriste ovu metodu kako bi procenili performanse Vašeg srca, kao i srčane strukture, koje uključuju srčane pretkomore, komore i zaliske.

Ultrazvuk srca (Eho srca) se može takođe koristiti da bi se pronašao uzrok šuma na srcu, da bi se proverila veličina srčanih šupljina, da se vidi da li postoji tečnost oko srca, ili da bi se procenila spobnost srca da pumpa krv (procena srčanog mišića) ukoliko pacijent ima osećaj nedostatka vazduha (otežanog disanja) ili se žali na određene tegobe tokom napora.

elektrokardiogram

Šta je EKG?

Elektrokardiogram  (EKG) je grafički zapis električne aktivnosti srca. Elektrokardiografija je brza, bezbolna i neinvazivna metoda kojom se registruje električna aktivnost srca, a uredjaj koji pravi grafički zapis zove se elektrokardiograf. Ovom metodom mogu se otkriti različita oboljenja srca. Snimanje traje nekoliko minuta i rezultat je dostupan odmah.

Holter EKG

Šta je 24-satni Holter-EKG?

U različitim situacijama (mirovanje, napor, stres..) i u zavisnosti od doba dana, budnosti, spavanja, električna aktivnost srca se menja. Kad dođete da snimite EKG srca u ambulanti tada dobijate električnu aktivnost srca samo za taj period dok se EKG snima. Sve one promene u aktivnosti srca koje nisu stalne, koje se javljaju povremeno ili samo u nekim određenim situacijama najverovatnije se neće registrovati tokom jednog pregleda lekara.

Upravo zato da bi saznali da li ima promena u električnoj aktivnosti srčanog mišića u realnim životnim okolnostima 24-satni Holter-EKG je veoma važna dijagnostička metoda.

Njen značaj je neprocenjiv ne samo u dijagnostici nego i u praćenju uspešnosti prepisane terapije.

Na grudni koš se prilepi 7 elektroda koje su povezane malim aparatom koji se nosi u torbici prebačenoj preko ramena. Aparat kontinuirano tokom 24-sata registruje električnu aktivnost srca. Osoba kojoj je stavljen aparat treba da radi sve uobičajne aktivnosti tokom dana i da vodi dnevnik svojih aktivnosti, precizno, vremenski definisan. Da bi dobili tačnu dijagnozu Vaše bolesti, moramo znati šta ste radili tokom snimanja i kako ste se tom prilikom osećali. Potrebno je da zapišete Vaše aktivnosti tokom dana, šta ste osećali tokom rada ukoliko ste imali neke tegobe, precizirajući i vreme.

Skida se nakon 24-sata i kompjuterski obrađuju podaci uz nadzor kardiologa-ritmologa.

Izveštaj se dokumentuje-objektivizira EKG-snimcima i predlaže terapija.

Zaposleni u Godea Medico koriste ultratvuk uređaj.

holter krvnog pritiska

Šta je 24-satni Holter krvnog pritiska?

Tokom perioda od 24-sata na nadlakticu se stavi manžetna koja je povezana sa malim aparatom koji se nosi u torbici pričvršćenoj oko pojasa. Tokom dana i noći u pravilnim vremenskim razmacima preporučenim od strane lekara manžetna se naduvava i meri se arterijski pritisak koji ulazi u memoriju aparata. Pacijent treba da obavlja sve uobičajne dnevne aktivnosti i da vodi precizno dnevnik o njima. Nakon isteka 24-sata aparat se skida i čitaju se rezultati dnevnih varijacija krvnog pritiska. Određuje se na osnovu toga terapija, količina, vrsta leka i raspored ordiniranja.

Nošenje 24-satnog Holter-a krvnog pritiska je važno da bi smo utvrdili da li postoji povišen krvni pritisak –hipertenzija. Ukoliko se utvrdi postojanje povišenog krvnog pritiska daje se adekvatan lek i dalje se Holterom može pratiti uspešnost dozirane terapije.

U toku dnevnih aktivnosti napora, stresa, mirovanja a i od zavisnosti doba dana (budnost ili spavanje) menjaju se vrednosti krvnog pritiska. Tokom jedne posete lekaru dobijamo samo trenutne vrednosti arterijskog pritiska u momentu merenja. Često su te vrednosti zbog uzbuđenja pri poseti lekaru povišene ili su zbog ne izloženošću naporu, kod nekih pacijenata niske. Znači, jedno merenje krvnog pritiska nam ne daje kompletne podatke o stvarnim vrednostima našeg arterijskog pritiska. Može se zato napraviti greška u prepisivanju leka, a time greška u pravilnom tretiranju hipertenzije.

Hipertenzija je najčešći faktor rizika u nastajanju koronarne bolesti i uopšte oštećenja ciljnih organa sem srca, mozga, bubrega i svih krvnih sudova. Povećan krvni pritisak se zato ne bez razloga zove „ubicom“ broj jedan u savremenom svetu. Naš predlog je da ne dozvolite da Vam prepišu lek, a da niste radili 24-satni Holter krvnog pritiska. Praćenje pacijenata lečenih od hipertenzije 24-satnim Holter-monitoringom je obavezno obzirom da značajan broj „dobro kontrolisanih“ pacijenata ima u suštini neregulisanu hipertenziju.

opterećenje srca

Test opterećenja

Ovaj test je neinvazivna kardiološka procedura kojom se testira uticaj fizičkog opterećenja na srčani rad. Testiranje se izvodi u cilju procene postojanja ishemijske bolesti (smanjene cirkulacije) srčanog mišića, koja se može manifestovati bolom u grudima i/ili promenama na EKG-u.

Za vreme testa, bilo da hodate po pokretnoj traci ili da vozite statički bicikl, prati se krvni pritisak, srčana frekvenca (broj otkucaja u minuti) i sve vreme se snima EKG (električna aktivnost srca). Na taj način se prati reakcija srca na povećane potrebe organizma za kiseonikom. Svaka 3 minuta se povećava fizičko opterećenje. Test traje dok se ne postigne određena srčana frekvenca.

Test fizičkim opterećenjem izvode osobe sa i bez srčanih tegoba, sa faktorima rizika (pušač, masnoće u krvi, dijabetes, genetski predisponirane osobe, hipertenzija, fizička neaktivnost) , sve u cilju prevencije i ranog otkrivanja koronarne bolesti. Preporuka je da stabilni srčani bolesnici periodično izvode test u cilju praćenja efikasnosti terapije i određivanja stepena bezbedne fizičke aktivnosti.

Specijalističke metode fizikalne medicine

Profesionalan pristup dijagnostici i planiranju terapija za potpuni oporavak i zdravlje Vašeg tela

Ili pozovite: 021 557 665, 063 570 244

Zakažite pregled